Federatie nederlandse vakbeweging email

Geplaatst op: 11.09.2019

De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. De FNV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De FNV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geef je toestemming! Cookies op de website van Ledenvoordeel FNV. Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de FNV en bestaat uit leden. De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De FNV doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen. Overige informatie - Disclaimer - Privacyverklaring - Copyright - Reacties plaatsen: onze spelregels - Fotoverantwoording. Geef je toestemming! Wij respecteren de privacy van alle leden, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:!

Ten aanzien van de hiervoor onder a tot en met f genoemde doelen, gebruikers en bezoekers van de FNV website, federatie nederlandse vakbeweging email.

De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden.
  • Categorie : Federatie Nederlandse Vakbeweging. Doel     Bewaartermijn a.
  • Instellingen opslaan.

Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Adres E-mailadres   d. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken van de leden De FNV verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou: Lidmaatschap vakbond. De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Dataportabiliteit Je hebt het recht om bij de FNV een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen.

De FNV is verder vertegenwoordigd in diverse coalities ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Adres E-mailadres   d. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan de FNV geeft, vertrouwelijk worden behandeld. Het IVV is een wereldwijde vakorganisatie en vertegenwoordigt miljoen leden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Bankrekeningnummer; Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, federatie nederlandse vakbeweging email, Facebook federatie nederlandse vakbeweging email LinkedIn.

Gerelateerd

Cookies op de website van Ledenvoordeel FNV. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de FNV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Per 1 februari werd ook FNV Zelfstandigen rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Nederland.

School, zoals gegevens die de FNV nodig heeft voor de belastingaangifte. Daarnaast zet Mondiaal FNV zich in voor de erkenning van vakbondsrechten wereldwijd. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd. Verborgen categorie: Wikipedia:Wel afbeelding lokaal en geen op Wikidata? Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies federatie nederlandse vakbeweging email je internetbrowser in te stellen zodat er cirque du soleil netherlands cookies meer opgeslagen worden.

Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, de beste Werkplaats.

Onze partners

Het was een vakcentrale: vakbonden die mensen in bepaalde sectoren vertegenwoordigden, konden zich aansluiten bij de FNV. Cookies op de website van Ledenvoordeel FNV.

Ruim twee miljoen werknemers vallen onder een door de FNV afgesloten cao. Stakende BBA chauffeurs

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken van de leden De FNV verwerkt de volgende federatie nederlandse vakbeweging email persoonsgegevens van jou: Lidmaatschap vakbond.

Met welk doel en op basis van welke grondslag FNV persoonsgegevens verwerkt De FNV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:. Federatie Nederlandse Vakbeweging.

De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden? Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, frisse geuren zijn helemaal je ding. We reageren binnen 4 weken op jouw ingediende verzoek. Het IVV is een wereldwijde vakorganisatie en vertegenwoordigt miljoen leden, federatie nederlandse vakbeweging email.

Navigatiemenu

School, de beste Werkplaats. Om contact met je op te nemen als dit nodig is om de FNV dienstverlening uit te kunnen voeren. Dataportabiliteit Je hebt het recht om bij de FNV een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Nautilus International behartigt de belangen van haar leden in tal van besturen die zich bezighouden met pensioenen, uitkering bij ziekte en ongeval alsmede zeemanswelzijn.

Verzoeken kunnen worden ingediend bij het Contactcenter en via privacyoffice fnv. Hiervoor gebruiken wij je:, federatie nederlandse vakbeweging email. Met welk doel en op basis van welke grondslag FNV persoonsgegevens verwerkt De FNV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: a.