Kun je na hoger beroep in cassatie

Geplaatst op: 07.07.2019

Het hoger beroep biedt partijen een volledige tweede kans hun zaak te presenteren en te laten beoordelen. Veel cassatiezaken gaan over de toepassing van wettelijke begrippen, zoals wat bijvoorbeeld onder het begrip 'geluidsdrager' valt.

Aanmelden nieuwsbrief Nieuwsbrief zorg Nieuwsbrief arbeidsrecht Nieuwsbrief gemeenten.

Pot Jonker Advocaten   Spring naar inhoud Wat is cassatieberoep? De kostprijs van deze procedure kan behoorlijk oplopen, zodat de bijstand van een advocaat, zowel bij een inschatting van de slaagkansen, als de volledige procedure, daarbij uiterst is aangewezen. Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier Contact opnemen Comments are closed. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak. Hierbij zal alleen naar de toepassing en juiste interpretatie van het recht worden gekeken en niet naar de inhoud van de zaak.

Na deze schriftelijke fase gaan de stukken naar het parket bij de Hoge Raad voor de conclusie van de Procureur-Generaal. Onze dienstverlening omvat meer dan alleen de bijstand in cassatieprocedures:   Quick scan : Een eerste indruk van uw kansen in cassatie.

Om in hoger kun je na hoger beroep in cassatie te gaan dient n van de betrokken partijen binnen 3 maanden na de uitspraak van het vonnis opnieuw een dagvaarding in bij de wederpartij. Wat is nu precies het verschil tussen hoger beroep en cassatie. All-round studentstage in de echte advocatuur. In verreweg de meeste gevallen is de cassatieprocedure volledig schriftelijk.

Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.

Voordat de zaak daadwerkelijk opnieuw voor het gerecht zal verschijnen zal er gekeken worden of de zaak in aanmerking komt voor hoger beroep. Als het gerechtshof in hoger beroep een uitspraak heeft gedaan waarmee een van de partijen het niet eens is, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. U bent hier: home hoger beroep en cassatie. Gedurende die termijnen en gedurende de rechtspleging in hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst.

Voor deze cassatieadvocaten gelden speciale kwaliteitseisen.

Wat is het verschil tussen hoger beroep en cassatie. Deze bevat doorgaans slechts de eenregelige conclusie dat het cassatieberoep verworpen moet worden. In Belgi kan men bij verschillende rechtbanken beroep aantekenen, is het belangrijk meer te weten over cassatie, afhankelijk van de aard van het geschil. De cassatieprocedure is dus niet een volledig nieuwe behandeling van de zaak. De zaak moet ook over als De Hoge Raad een andere uitleg geeft aan het recht dan het hof heeft gedaan.

Het verschil tussen een hoger beroep en cassatie Om een onderscheid te kunnen leontine van den bos tussen een hoger beroep en cassatieals werd kun je na hoger beroep in cassatie in hetzelfde tempo.

Termijn van 30 dagen (Art. 203 Wetb. Sv.)

Gedurende die termijnen en gedurende de rechtspleging in hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij massaclaims, waarbij steeds eenzelfde soort vordering wordt ingesteld, gebaseerd op dezelfde of vergelijkbare feiten en voortkomend uit een soortgelijke oorzaak. Er zijn steeds weer nieuwe situaties en omstandigheden waarvoor het recht geen pasklare oplossingen biedt.

Daarna wordt de zaak verwezen naar het parket bij de Hoge Raad voor een conclusie van de procureur-generaal.

Indien een verdachte in voorlopige hechtenis zit kan het zijn dat de fase van het hoger beroep langer duurt dan de straf waartoe de rechtbank de verdachte heeft veroordeeld. Het betekent dat er tussen procespartijen een overeenkomst is gesloten, inhoudende dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct zonder hoger beroep in cassatie aan de cassatierechter - i. In het Nederlandse strafrecht staat het zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte in beginsel open om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank.

Die datum hoeft niet binnen de beroepstermijn te liggen. Het aantekenen van hoger beroep moet gebeuren binnen de 30 dagen na het tussengekomen vonnis, kun je na hoger beroep in cassatie.

De Hoge Raad onderzoekt ieder cassatieberoep nauwkeurig.

Cassatietermijn

In Nederland kan maar eenmaal hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak. Een pro forma cassatieberoep is niet-ontvankelijk. Wat betekent hoger beroep?

Hierbij zal alleen naar de toepassing en juiste interpretatie van het recht worden gekeken en niet naar de inhoud van de zaak. Het is daarbij uiterst belangrijk dat het hoger beroep correct en tijdig wordt ingesteld. De gentimeerde ook wel: geappelleerde is dan de verwerende partij.

Als de uitspraak ook voor u als verweerder nadelige beslissingen bevat, hoopt meestal dat de hogere rechter een gunstigere uitspraak doet. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak duurt het doorgaans tussen de 6 en 12 maanden om kun je na hoger beroep in cassatie hoger beroep te behandelen. Partijen kunnen binnen twee weken in een zogenaamde Hoe krijg ik mijn zoon zindelijk op de conclusie van de procureur-generaal reageren.

De partij die in hoger beroep gaat, kunt u daar met een eigen cassatieberoep tegen opkomen!

Voor elk probleem een oplossing

Het hoger beroep biedt partijen een volledige tweede kans hun zaak te presenteren en te laten beoordelen. Verder kan een verdachte nooit in hoger beroep gaan tegen een vrijspraak, dus ook niet wanneer deze van opvatting is dat in plaats van de vrijspraak een niet-ontvankelijkheid of ontslag van alle rechtsvervolging had moeten volgen.

Het is niet mogelijk de gronden voor het cassatieberoep na het verstrijken van de cassatietermijn te formuleren of aan te vullen. Cassatie is er om fouten te herstellen.

De termijn geldt ook voor het aanvoeren van de gronden. All-round studentstage in de echte advocatuur. In Belgi kan men bij verschillende rechtbanken beroep aantekenen, afhankelijk van de aard van het geschil, dus kan er verder niet veel over zeggen.